Trending News

Subscribe Now

เหตุผลของหัวหน้าห่วย ๆ ที่เราควรทำความเข้าใจ

เชื่อว่าหลายคนเคยผ่านการทำงานภายใต้การบังคับบัญชาของหัวหน้าในทีม และน่าจะมีความคิดที่ว่า “เอ๊ะ…หัวหน้าเราเป็นอะไร ทำไมพูดจาแปลก ๆ หรือทำตัวแปลกในหลาย ๆ อย่าง” เช่น ชอบจับผิด…

Article | Entrepreneur

LAYOFF ทางรอด หรือ ทางเลือก

โควิด19 กับ เลย์ออฟ อะไรจะน่ากลัวกว่ากัน ในภาวะที่มนุษย์งานและเจ้าของกิจการต้องลุ้นกันทุกวันในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนทางธุรกิจทุกวันนี้ เมื่อไหร่ควรพิจารณาทางเลือกนี้ และถ้าต้องใช้ทางเลือกนี้ทั้งเจ้าของกิจการและพนักงานต้องรู้เรื่องอะไรบ้าง ลองฟังคำตอบได้ใน Peopleship Podcast…

Podcast