Trending News

Subscribe Now

บริหารงานด้วยงาน หรือ บริหารงานด้วยความสัมพันธ์ แบบไหนดีกว่ากัน

เราต่างก็เป็น “ผู้นำ” ในบางสถานการณ์เสมอ ไม่ว่าจะเป็นในครอบครัว เพื่อน หรือ ที่ทำงาน สิ่งหนึ่งที่ผู้นำต้องรับผิดชอบเป็นประจำ คือ “การจัดการ”

Article | Business

ปลุกความเป็นผู้นำที่ตัดสินใจได้เฉียบคม

ในยุค Big Data ก่อนจะตัดสินใจครั้งสำคัญ ใครๆ ก็บอกให้คุณเชื่อใน ‘ผลการวิเคราะห์ข้อมูล’ มากกว่า ‘สัญชาตญาณ’ เพราะงานวิจัยในปี 2016 ของ APS

Article | Business

3 สิ่งที่ผู้นำตัวจริงควรทำทุกวัน

ผู้นำแบบไหนที่โลกต้องการในศตวรรษที่ 21การเปลี่ยนแปลงในอนาคตไม่เลือกตำแหน่ง ไม่ว่าจะเป็นลูกน้อง หัวหน้า หรือนั่งเก้าอี้ผู้บริหาร

Article | Entrepreneur

การเลือกผู้นำด้วย 3 คำถาม

ในช่วงชีวิตของการทำงาน หากคุณอยู่ในตำแหน่งสูงที่จำเป็นต้องเลือกใครสักคนขึ้นมาเป็นผู้นำ ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าองค์กร หน่วยงาน หรือชุมชน บทความหนึ่งใน Howard Business Review พูดถึงการเลือกผู้นำ…

Article | Morning Call | Podcast

3 เหตุผลว่า ทำไมการเป็นผู้นำที่ดี ต้องรู้จักหยุดฟัง

อยากเป็นผู้นำ ต้องทำอย่างไร? คำว่า “ผู้นำ” ไม่ได้หมายถึงเพียงตำแหน่งหน้าที่เท่านั้น ทุกคนสามารถเป็นผู้นำได้ถึงแม้จะเป็นพนักงานหรือคนธรรมดาทั่วไป เพราะคำว่า “ผู้นำ” คือวุฒิภาวะที่อยู่ในตัวแตละคน เริ่มจากการฝึกฝนทักษะต่างที่ควรมี…

Article | Entrepreneur