Trending News

Subscribe Now

เชื่อหรือไม่ “งีบหลับ” ช่วยป้องกันอาการ Burn Out ได้

เชื่อว่าหลาย ๆ อยากจะเอนนอนระหว่างการทำงานกันแน่ ๆ แต่จะหลับก็ไม่กล้าและต้องฝืนทนเพราะการงีบหลับในเวลาทำงานถือเป็นเรื่องต้องห้ามและถูกมองว่า “ขี้เกียจ”

Article | Living

เราจะเอาตัวรอดอย่างไรในวันที่ Burnout ได้ แต่พักไม่ได้ ?

ในช่วงเวลาที่หลายคนเริ่มหมดแรงและหมดไฟที่จะไปต่อกับงาน รู้สึกเหนื่อยทั้งก่อนเริ่มและหลังเลิกงาน ชีวิตแบตหมดเหมือนไม่เคยได้ชาร์จมาสิบปี

Article | Living

เมื่อภาวะหมดไฟไม่ได้เลือกตำแหน่ง และความเบื่อไม่ได้เลือกวัย

Burnout หรือที่ก่อนหน้านี้เราเรียกกันว่า ภาวะ “หมดไฟ” การทำงาน ยังคงเป็นที่พูดถึงในหลากหลายมุมมอง ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุของการหมดไฟ หรือจะทำอย่างไรให้ไฟของความสนุกสนานในการทำงานถูกจุดติดอีกครั้ง หลายครั้งเรามองว่า ภาวะหมดไฟนี้มักเกิดกับกลุ่มคนรุ่นใหม่…

Article | Living