Trending News

Subscribe Now

เพื่อนร่วมงาน 4 ประเภทที่คุณต้องมีและอีก 1 ประเภทที่ควรหนีให้ห่าง

การที่คนเราจะมีความสุขกับการทำงานหรือไม่ มักมาจากปัจจัย 3 ส่วนหลัก ๆ ด้วยกัน คือ เนื้องาน เจ้านาย และเพื่อนร่วมงาน การมีเพื่อนร่วมงานที่ดี

Article | Living

รบกวนเวลาเพื่อนร่วมงานอย่างไร ไม่ให้โดนเกลียด

แม้ว่าการรบกวนระหว่างทำงานเป็นเรื่องน่ารำคาญใจ แต่จากการศึกษาล่าสุด พบว่า 31% ของการโดนรบกวนในที่ทำงานสามารถเป็นเรื่องดีได้

Article | Living