Trending News

Subscribe Now

Creative Talk
“Deliver the new explorations
for those who’s looking forward”

Creative Talk คืองานที่เริ่มจัดครั้งแรกในปี 2013 โดยมีเป้าหมายที่จะต้องการแบ่งปันความรู้และไอเดีย ทั้งนี้เรามีความเชื่อว่า “ไม่มีใครสามารถรู้ไปได้ทุกเรื่อง เก่งไปได้ทุกอย่าง” ดังนั้นการสร้างกลุ่ม community ขึ้นมาโดยเริ่มจากคนรอบตัวที่มีความรู้เฉพาะทางมารวมตัวกันและแบ่งปันความรู้ แนวคิด ในเรื่องที่ตนถนัดและมีความชำนาญให้กับคนอื่น ๆ คือจุดเริ่มต้นที่สำคัญ

งาน Creative Talk เน้นเนื้อหาที่โฟกัสในไป 4 หัวข้อสำคัญคือ Creative/Design, Marketing, Innovation และ Startup/Entrepreneur โดยเราเชื่อว่า 4 หัวข้อนี้คือหัวใจสำคัญที่คนทำงานยุคใหม่ รวมไปถึงเจ้าของกิจการควรรู้ เพื่อนำไอเดียที่ได้จากแกนสำคัญเหล่านี้ไปต่อยอดและพัฒนาธุรกิจได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในยุค Digital Disruption

ตลอดเวลา 5ปีที่ผ่านมา Creative Talk ได้ชวน speakers มาพูดคุยไปแล้วมากกว่า 200 คน และมีผู้มาร่วมงานแล้วไม่ต่ำกว่า 10,000 คน โดย Creative Talk มีอัตราการเติบโตของงานอย่างต่อเนื่อง จาก 70 คน ในการจัดงานครั้งแรก จนถึง 2,000 คน ในงานครั้งล่าสุดที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และเป็นงานที่มีความต้องการเข้าชมสูงจากกลุ่มเป้าหมาย โดยในการจำหน่ายบัตรฟรีครั้งล่าสุดทำสถิติบัตรหมดรวดเร็วที่สุดภายใน 22วินาที

งาน Creative Talk จึงได้มีการพัฒนาจาก Creative Talk เป็น Creative Talk Conference เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้เห็นภาพถึงงานที่เติบโต มีการขยายการทำสื่อ ไม่ว่าจะเป็นคอนเท้นต์ในเว็บไซต์ www.creativetalklive.com และบน facebook รวมไปถึงการทำ Creative Talk Podcast ที่มีรายการอย่าง Morning Call รายการที่พูดถึงเรื่องการพัฒนาตนเองและความรู้อัพเดทต่าง ๆ, รายการ Design You Don’t See รายการที่พูดถึงเรื่องดีไซน์ที่เราพบทุกวันแต่เรามองไม่เห็น และรายการ “The Organice” ที่แนะนำแนวทางในการจัดการตัวเองและการทำงาน โดยปัจจุบันมีคนเข้าฟังรายการ 3,000 คน ต่อวันโดยประมาณ

ทั้งนี้เราเชื่อว่า เราไม่สามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืนถ้าไม่มีผู้สนับสนุนและพาร์ทเนอร์จำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน และ สื่อ มีเดียต่าง ๆ และแน่นอนว่า เราจะไม่มีทางเติบโตได้เลยถ้าไม่มีกลุ่มคนฟัง คนร่วมงาน เป็นจำนวนมาก

Vision ของ Creative Talk คือการนำเสนอเรื่องราวใหม่ ๆ ที่สำคัญสำหรับกลุ่มคนที่มีวิสัยทัศน์มองไกลไปข้างหน้า – Deliver the new explorations for those who’s looking forward. ดังนั้นเราจึงเชื่อว่าการแบ่งปัน คือสิ่งที่มีมูลค่ามากที่สุดในการเรียนรู้ และเราทุกคนควรมีวิถีชีวิตแบบ Lifelong learning คือเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา

Learn something new everyday.

Friends

อรรถพงศ์ ลิมศุภนาค

สิทธินันท์​ พลวิสุทธิ์ศักดิ์

จักรพงษ์ คงมาลัย

ปู กุลประภา นาวานุเคราะห์

อภิศิลป์ ตรุงกานนท์

BANK Charath

ณรงค์ยศ มหิทธิวาณิชชา

นิรัตน์ชญา การุณวงศ์วัฒน์

ภูศณัฎฐ์ การุณวงศ์วัฒน์

อรวี สมิทธิผล

วรางคณา กาญจนชูศักดิ์ & คุณรขต จรรยาภัค

ดร.พณชิต กิตติปัญญางาม

ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ

JEEP Surasak

คุณปิยนันต์ ชวเลขยางกูร

ภัทราวุธ ซื่อสัตยาศิลป์

กรัณย์วระ พงษ์สิทธิกุล

อนุชา ศิวิลัยกุล

ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร

ทิตยา เฮงนุกูล

GOLF Kasom

พรทิพย์ กองชุน

รวิทัต ภู่หลํา

สรรเสริญ สมัยสุต