Trending News

Subscribe Now

Creative Talk
“Deliver the new explorations
for those who’s looking forward”

Creative Talk คืองานที่เริ่มจัดครั้งแรกในปี 2013 โดยมีเป้าหมายที่จะต้องการแบ่งปันความรู้และไอเดีย ทั้งนี้เรามีความเชื่อว่า “ไม่มีใครสามารถรู้ไปได้ทุกเรื่อง เก่งไปได้ทุกอย่าง” ดังนั้นการสร้างกลุ่ม community ขึ้นมาโดยเริ่มจากคนรอบตัวที่มีความรู้เฉพาะทางมารวมตัวกันและแบ่งปันความรู้ แนวคิด ในเรื่องที่ตนถนัดและมีความชำนาญให้กับคนอื่น ๆ คือจุดเริ่มต้นที่สำคัญ

งาน Creative Talk เน้นเนื้อหาที่โฟกัสในไป 4 หัวข้อสำคัญคือ Creative/Design, Marketing, Innovation และ Startup/Entrepreneur โดยเราเชื่อว่า 4 หัวข้อนี้คือหัวใจสำคัญที่คนทำงานยุคใหม่ รวมไปถึงเจ้าของกิจการควรรู้ เพื่อนำไอเดียที่ได้จากแกนสำคัญเหล่านี้ไปต่อยอดและพัฒนาธุรกิจได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในยุค Digital Disruption

ตลอดเวลา 5ปีที่ผ่านมา Creative Talk ได้ชวน speakers มาพูดคุยไปแล้วมากกว่า 200 คน และมีผู้มาร่วมงานแล้วไม่ต่ำกว่า 10,000 คน โดย Creative Talk มีอัตราการเติบโตของงานอย่างต่อเนื่อง จาก 70 คน ในการจัดงานครั้งแรก จนถึง 2,000 คน ในงานครั้งล่าสุดที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และเป็นงานที่มีความต้องการเข้าชมสูงจากกลุ่มเป้าหมาย โดยในการจำหน่ายบัตรฟรีครั้งล่าสุดทำสถิติบัตรหมดรวดเร็วที่สุดภายใน 22วินาที

งาน Creative Talk จึงได้มีการพัฒนาจาก Creative Talk เป็น Creative Talk Conference เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้เห็นภาพถึงงานที่เติบโต มีการขยายการทำสื่อ ไม่ว่าจะเป็นคอนเท้นต์ในเว็บไซต์ www.creativetalklive.com และบน facebook รวมไปถึงการทำ Creative Talk Podcast ที่มีรายการอย่าง Morning Call รายการที่พูดถึงเรื่องการพัฒนาตนเองและความรู้อัพเดทต่าง ๆ, รายการ Design You Don’t See รายการที่พูดถึงเรื่องดีไซน์ที่เราพบทุกวันแต่เรามองไม่เห็น และรายการ “The Organice” ที่แนะนำแนวทางในการจัดการตัวเองและการทำงาน โดยปัจจุบันมีคนเข้าฟังรายการ 3,000 คน ต่อวันโดยประมาณ

ทั้งนี้เราเชื่อว่า เราไม่สามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืนถ้าไม่มีผู้สนับสนุนและพาร์ทเนอร์จำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน และ สื่อ มีเดียต่าง ๆ และแน่นอนว่า เราจะไม่มีทางเติบโตได้เลยถ้าไม่มีกลุ่มคนฟัง คนร่วมงาน เป็นจำนวนมาก

Vision ของ Creative Talk คือการนำเสนอเรื่องราวใหม่ ๆ ที่สำคัญสำหรับกลุ่มคนที่มีวิสัยทัศน์มองไกลไปข้างหน้า – Deliver the new explorations for those who’s looking forward. ดังนั้นเราจึงเชื่อว่าการแบ่งปัน คือสิ่งที่มีมูลค่ามากที่สุดในการเรียนรู้ และเราทุกคนควรมีวิถีชีวิตแบบ Lifelong learning คือเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา

Learn something new everyday.

Friends

กรัณย์วระ พงษ์สิทธิกุล

อนุชา ศิวิลัยกุล

ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร

ทิตยา เฮงนุกูล

GOLF Kasom

พรทิพย์ กองชุน

รวิทัต ภู่หลํา

สรรเสริญ สมัยสุต

ปริยากร อังศุธารา

เอ วรวิสุทธิ์ ภิญโญยาง

ธมลวรรณ เอกบัณฑิต

MOO Natavudh

คุณยุทธนา ศรีสวัสดิ์

กล้า​ ตั้งสุวรรณ

ดร.ศรีหทัย พราหมณี

ทวีภัทร์ โอภารัตน์

พร สิทธิพร อันทะวงษา

อรรณวุฒิ ลีไพศาลสุวรรณา

WHITE Shakrit

อิศรดร หะริญสุต

Lisa Collins

สมโภชน์ จันทร์สมบูรณ์

อรรถวุฒิ เวศรานุรักษ์

โก้ ทศพร พูนนารถ