Subscribe Now

Trending News

Tag: Creative Talk Podcast

ฝึกจัดระเบียบความคิดด้วยสมุด 3 เล่ม

Creative Talk Podcast, The Organice

มีของสิ่งหนึ่งที่คุณอาจจะพิจารณาเลือกเป็นของฝากได้ดี คือ “สมุด” เพราะการจดนอกจากจะเป็นรูปแบบของการบันทึกสิ่งต่าง ๆ ที่เราพบเจอไม่ให้หลงลืมไปแล้ว ยังเป็นช่วงเวลาของการเรียบเรียงประเด็นต่าง ๆ ที่เป็นเพียงความนึกคิด ให้ออกเป็นรูปร่างได้รวดเร็วขึ้นด้วย…

Creative Talk Podcast Top Played พ็อคแคส

จัดอันดับพ็อดแคส Episode ยอดนิยมของ Creative Talk Podcast ประจำเดือน มีนาคม-เมษายน

Creative Talk Podcast, Morning Call, The Organice

จนถึงวันนี้ Creative Talk ได้ทำ Podcast มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน 3ปี … และวันนี้เราทำไปแล้วทั้งหมด 140…