Trending News

Subscribe Now

ย้อนรอย ผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ไม่ได้ไปต่อ

โครงการ Microsoft เองเมื่อเห็นว่าไม่ประสบความสำเร็จ ก็ไม่ทู่ซี้ไปต่อ เรามาลองดูกันว่ามีโปรเจ็คไหนบ้างที่ไม่ได้ไปต่อ เพราะอะไร

Article | Technology

ทิ้งการปฎิบัติการแบบเดิมๆ เมื่อ Intuitive Operating Model จะช่วยคุณผ่านช่วงเวลาผันผวนได้

อนาคตของบริษัทคุณจะเป็นอย่างไรในอีก 5 ปี 10 ปี ไม่มีใครฟันธงบอกได้ เพราะทุกอย่างขึ้นอยู่กับปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาภายนอก ซึ่งคุณควบคุมไม่ได้

Article | Business | Technology

35 ปียังแจ๋วของ GIF ที่ยังไม่มีใครโค่นได้

ถึงแม้ว่าคุณอาจจะไม่เคยรู้จักหรือได้ยินชื่อ Steve Willhite แต่คุณจะต้องเคยเห็นรูปแบบคอมพิวเตอร์กราฟฟิคผลงานการสร้างสรรค์ของเขาผ่านตาแบบนับไม่ถ้วนแน่

Article | Technology

ถ้าเงินยังไหลออกจากกระเป๋าไม่เร็วพอ 🥲 – 3 เทคโนโลยีที่จะยกระดับการซื้อของในปี 2022

ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา เทคโนโลยีได้เปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคไปสิ้นเชิง สังเกตได้จากเวลาที่เราไปซื้อของตามร้านค้า

Article | Technology

Innovation Trends 2022: รู้จักเทคโนโลยีที่เตรียมจะเขย่าวงการในปีหน้า

กำลังจะหมดปีแบบนี้ CREATIVE TALK ขอชวนทุกคนมาอัปเดตเทคโนโลยีและนวัตกรรมเทรนด์ที่ทาง Deloitte คาดการณ์ว่าจะมาอย่างแน่นอนในปี 2022

Article | Technology

เริ่มต้นขับเคลื่อนเกษตรกรรมยุคใหม่ให้ก้าวหน้ากับ AI อัจฉริยะ

หลายคนอาจจะสงสัยว่า การเกษตรกับ AI ดูเป็นเรื่องที่ตรงกันข้ามกัน ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันได้
แต่จริงๆแล้ว AI สามารถเข้าไปช่วยด้านการเกษตรได้มากมาย

Article | Business | Technology

AI ช่วยชีวิตคุณและแก้ไขปัญหาทางการแพทย์ได้อย่างไรบ้าง

ระบบ Inspectra (อินสเป็คทรา) ถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบโจทย์นี้ เป็นระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ช่วยเหลือแพทย์ตรวจจับความผิดปกติจากภาพถ่ายรังสีทรวงอก

Article | Technology