Trending News

Subscribe Now

แนวทาง Personalized Marketing ในโลกจริงเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าอย่างไม่รู้จบ

Contextual Marketing หรือการใช้ “บริบท” ของความสนใจ พฤติกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัวของผู้บริโภคและกลุ่มเป้าหมายมาทำการตลาดแบบ Personalize เพื่อมองหาว่าพวกเขาสนใจอะไรอยู่ ต้องการอะไร…

Article | Digital marketing

เทสสำเร็จ! Hyperloop ระบบขนส่งมวลชน ตัวเลือกใหม่ของนักเดินทางแห่งอนาคต

Hyperloop คือ นวัตกรรมระบบขนส่งมวลชนนวัตกรรมใหม่ที่ใช้พลังงานแม่เหล็กในการขับเคลื่อน จึงไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ ช่วยลดโลกร้อน ภายในอุโมงค์ส่งกระสวยออกแบบพิเศษให้มีสภาวะความกดอากาศต่ำ สามารถทำความเร็วสูง 160 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ช่วยย่นระยะเวลาให้นักเดินทางข้ามรัฐไปยังเมืองใหญ่ได้ไวขึ้น…

Article | Technology

Adobe Photoshop เตรียมปล่อยเครื่องมือ “Sky Replacement” เปลี่ยนฉากท้องฟ้าได้ง่าย แค่คลิกเดียว!

Adobe Photoshop เตรียมปล่อยเครื่องมือใหม่ที่เรียกว่า “Sky Replacement” ช่วยให้เราเปลี่ยนฉากท้องฟ้าในภาพถ่ายได้ตามต้องการ แค่เพียงไม่กี่คลิก  โดยการใช้ Machine Learning…

Article | Technology

“Surf Lake 5 Wave” สระโต้คลื่นยักษ์ สวรรค์ของนักเล่นเซิร์ฟ

 กีฬาเอ็กซ์ตรีมชนิดหนึ่งที่นิยมมากในหมู่วัยรุ่นทั่วโลก คือกีฬาเซิร์ฟบอร์ด ยิ่งถ้าเจอคลื่นสูง ๆ แล้วล่ะก็ .. รับรองว่า มัน!! แต่ก็นั่นแหละครับ บางฤดูมันก็ไม่ได้มีคลื่นให้เราเล่นได้ตลอด…

Article | Technology

‘เท่าที่เราจะอนุญาต’ ชวนสำรวจ PDPA กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในไทยและต่างแดน

คุณเคยได้รับโทรศัพท์จากคนที่คุณไม่รู้จักหรือไม่? ไม่ว่าจะเป็นคนขายประกัน คอลเซนเตอร์จากเครือข่ายโทรศัพท์ หรือเสียงในสายที่เสนอสิทธิพิเศษจากองค์กรธุรกิจ  หลายคนอาจจะนึกสงสัย (แต่ไม่ได้หาคำตอบ) ขึ้นมาบ้างว่า ‘เบอร์ส่วนตัว’ ของเราถูกส่งต่อไปจากใคร แล้วเบอร์ของเราไปอยู่ในลิสต์การโทรของใครบ้าง? …

Article | Technology

เมื่อโลกไปไกล แล้วบริษัทไทย ๆ ควรจะทำอย่างไร ?

AI หรือ Artificial Intelligent รู้จักกันในชื่อไทยว่า “ปัญญาประดิษฐ์” หมายถึง การป้อนชุดข้อมูลให้กับคอมพิวเตอร์ โดยคอมพิวเตอร์นั้นสามารถเรียนรู้จากข้อมูลที่ถูกป้อนให้ได้ด้วยตัวเอง ปัจจุบัน…

Morning Call | Podcast