Trending News

Subscribe Now

ล้างสมองทุกวัน เพื่อสุขภาพสมองที่ดี

ล้างสมองทุกวัน เพื่อสุขภาพสมองที่ดี

Morning Call | Podcast

อยากสมองดี สมองสดใส ปลอดภัยจากอัลไซนเมอร์ ต้องรู้จัก “ล้างสมอง”

ฟังพอดแคสต์ Creative Talk Podcast ได้ทุกช่องทาง

SoundCloud | Spotify | PodBean | Apple Podcasts

ภาพประกอบจาก Engin Akyurt 

Related Articles

จะทำการตลาดอย่างไรกับคน Work From Home

จะทำการตลาดกับคน Work From Home ได้อย่างไรดี เมื่อวันนี้ลูกค้าของคุณกลายเป็นคนที่ต้องทำงานอยู่ที่บ้าน แล้วมีอะไรบ้างที่เจ้าของธุรกิจต้องทำความเข้าใจ เราควรจะปรับโมเดลธุรกิจหรือไม่ อย่างการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้หรือเปล่า…

Podcast

ลูกค้าไม่ซื้อของ เพราะราคาแพงหรือลูกค้าไม่มีเงิน?

เรื่องของการตั้งราคา บางคนทำธุรกิจอาจจะกังวลว่า ฉันควรตั้งราคาอย่างไรดี? น้อง ๆ หลายคนที่มีความคิดอยากทำ Startup หลายคนมาพร้อมกับไอเดียที่ดี แต่เมื่อมีคำถามว่าจะเอารายได้มาจากไหน ส่วนใหญ่…

Creative Wisdom | Podcast