Trending News

Subscribe Now

รับมือกับเศรษฐกิจ และ COVID19 อย่างไรดี

รับมือกับเศรษฐกิจ และ COVID19 อย่างไรดี

Morning Call | Podcast

ช่วงที่เศรษฐกิจย่ำแย่เพราะโรคระบาด COVID19 ธุรกิจควรปรับตัวอย่างไร พูดคุยกันใน Morning Call Podcast EP นี้

ฟังพอดแคสต์ Creative Talk Podcast ได้ทุกช่องทาง

SoundCloud | Spotify | PodBean | Apple Podcasts

ภาพประกอบจาก Free To Use Sounds on Unsplash

Related Articles

จะทำการตลาดอย่างไรกับคน Work From Home

จะทำการตลาดกับคน Work From Home ได้อย่างไรดี เมื่อวันนี้ลูกค้าของคุณกลายเป็นคนที่ต้องทำงานอยู่ที่บ้าน แล้วมีอะไรบ้างที่เจ้าของธุรกิจต้องทำความเข้าใจ เราควรจะปรับโมเดลธุรกิจหรือไม่ อย่างการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้หรือเปล่า…

Podcast

“เราทุกคนเป็นคนที่ชอบผัดวันประกันพรุ่ง” ล้วงลึกความคิดมนุษย์ อะไรคือสาเหตุ

คุณว่าคุณเป็นคนที่ชอบผัดวันประกันพรุ่งไหม?  เคยไหมบางครั้งงานมี deadline ค่อนข้างกว้าง แต่สุดท้ายเราไม่รีบทำ เรากลับมาทำอาทิตย์สุดท้าย ทำให้ต้องมารีบทำงานแบบล่ก ๆ ไม่เรียบร้อย ?…

Morning Call | Podcast

อ.วรรณี เจียรวนนท์ รอสส์ จากนักธุรกิจสู่การก่อตั้งโรงเรียนนานาชาติคอนคอร์เดียน กับมุมมองอนาคตการศึกษา

อ.วรรณี เจียรวนนท์ รอสส์ จากนักธุรกิจและนักการเงินธนาคาร สู่เส้นทางการเป็นคุณครู และก่อตั้งโรงเรียนนานาชาติคอนคอร์เดียน อะไรคือจุดเริ่มต้นและแรงบันดาลใจ เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักที่มาที่ไปและมุมมองเรื่องของการศึกษาจาก อ.วรรณี เจียรวนนท์…

Article | Business | Morning Call | Podcast