Trending News

Subscribe Now

UX Writer ผู้อยู่เบื้องหลังตัวอักษรบนหน้าจอ

UX Writer ผู้อยู่เบื้องหลังตัวอักษรบนหน้าจอ

Design You Don't See | Podcast

“Submit”

“Buy Now”

“Forgot Password”

ใครคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังตัวอักษรบนหน้าจอเหล่านี้? 

วันนี้เราอยากพาคุณไปทำความรู้จักกับตำแหน่งหนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในต่างประเทศอย่าง UX Writer

UX Writer คืออะไร? 

UX Writer คือนักเขียนที่ออกแบบคำให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นในการใช้บริการ โดยใช้คำพูดที่เข้าใจง่ายที่สุดและตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด นอกจากนี้ UX Writer ยังมีหน้าที่ส่งอารมณ์และสะท้อนภาพลักษณ์ของแบรนด์ด้วยเช่นกัน

Copy Writer กับ UX Writer ต่างกันอย่างไร

Copywriter 

การเขียนของ Copy Writer เป็นการเขียนเชิงการตลาด โดยมีจุดประสงค์คือการดึงดูดผู้คนให้มาสนใจ เช่น “BUY NOW GET 50% OFF” เป็นต้น ซึ่งการทำงานของ Copy Writer ส่วนมากมักจะทำงานกับกลุ่มการตลาดเท่านั้น

UX Writer

การเขียนของ UX Writer เป็นการเขียนเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้บริการ โดยใช้คำพูดที่เข้าใจง่ายและตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่ง UX Writer ต้องทำงานร่วมกับกลุ่มการตลาด กลุ่มดีไซน์เนอร์ ไปจนกระทั่งกลุ่มผู้ใช้บริการเพื่อให้ได้ข้อมูลมาประกอบการออกแบบคำมากที่สุด

3 อย่างที่ UX Writer ควรมี

1. ชัดเจน (Clear) มีความชัดเจนในคำที่ใช้เขียน
2. กระชับ (Compact) เลือกใช้คำที่สั้น กระชับและเข้าใจง่าย
3. มีประโยชน์ (Useful) เขียนสิ่งผู้ใช้อ่านแล้วได้โยชน์

ในปัจจุบันการเขียนเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้บริการไม่ได้มีแค่บนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันเท่านั้น ใน Chatbot และระบบสั่งการด้วยเสียงก็มีการออกแบบบทสนทนาเช่นเดียวกัน  

ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าหน้าที่ของ UX Writer คือการออกแบบคำให้ผู้ใช้รู้สึกได้รับประสบการณ์ที่ดี หรือการอธิบายเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายนั่นเอง

ถอดความจาก: Design You Don’t See Podcast โดยคุณเก่ง สิทธิพงศ์ ศิริมาศเกษม

บทความที่เราแนะนำ

Related Articles

วิธีรับมือกับคนอารมณ์ร้อนในวันร้อน ๆ

สัปดาห์ที่ผ่านมาอากาศร้อนมาก ๆ จนแทบจะทำอะไรไม่ได้เลยเพราะไม่สบายเนื้อตัว หงุดหงิดก็ง่ายขึ้นมาก เพราะความไม่สบายตัวของเราก็ทำให้หงุดหงิดเบา ๆ เป็นทุนตั้งต้นตั้งแต่ออกจากบ้าน แล้วในวันร้อน ๆ แบบนี้เราเลี่ยงอะไรก็ได้…

Podcast | The Organice

เขียนเนื้อหาอย่างไรให้อ่านจบและแชร์ – ตอนที่ 3/3 ของเทคนิคเขียน Contents ให้น่าสนใจ

บทความนี้ก็เป็นตอนสุดท้ายสำหรับเรื่องของเทคนิคการเขียน Contents ให้น่าสนใจ จาก 2 part ก่อน ที่พูดถึง เทคนิคเขียน Contents…

Digital marketing | Morning Call | Podcast

ตัวเลขแคลลอรี่ที่เขียนอยู่บนฉลากนั้น ไม่เป็นจริงตามที่เขียน?

จากบทความในนิตยสาร Science Illustrated ฉบับเดือนเมษายน ได้มีการพูดถึงเรื่อง “ฉลากอาหารโกหกเรา” ซึ่งในบทความนี้ได้ยกตัวอย่างอาหารจำนวน 4 ชนิด ได้แก่…

Morning Call | Podcast