Trending News

Subscribe Now

UX Writer ผู้อยู่เบื้องหลังตัวอักษรบนหน้าจอ

UX Writer ผู้อยู่เบื้องหลังตัวอักษรบนหน้าจอ

Design You Don't See | Podcast

“Submit”

“Buy Now”

“Forgot Password”

ใครคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังตัวอักษรบนหน้าจอเหล่านี้? 

วันนี้เราอยากพาคุณไปทำความรู้จักกับตำแหน่งหนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในต่างประเทศอย่าง UX Writer

UX Writer คืออะไร? 

UX Writer คือนักเขียนที่ออกแบบคำให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นในการใช้บริการ โดยใช้คำพูดที่เข้าใจง่ายที่สุดและตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด นอกจากนี้ UX Writer ยังมีหน้าที่ส่งอารมณ์และสะท้อนภาพลักษณ์ของแบรนด์ด้วยเช่นกัน

Copy Writer กับ UX Writer ต่างกันอย่างไร

Copywriter 

การเขียนของ Copy Writer เป็นการเขียนเชิงการตลาด โดยมีจุดประสงค์คือการดึงดูดผู้คนให้มาสนใจ เช่น “BUY NOW GET 50% OFF” เป็นต้น ซึ่งการทำงานของ Copy Writer ส่วนมากมักจะทำงานกับกลุ่มการตลาดเท่านั้น

UX Writer

การเขียนของ UX Writer เป็นการเขียนเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้บริการ โดยใช้คำพูดที่เข้าใจง่ายและตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่ง UX Writer ต้องทำงานร่วมกับกลุ่มการตลาด กลุ่มดีไซน์เนอร์ ไปจนกระทั่งกลุ่มผู้ใช้บริการเพื่อให้ได้ข้อมูลมาประกอบการออกแบบคำมากที่สุด

3 อย่างที่ UX Writer ควรมี

1. ชัดเจน (Clear) มีความชัดเจนในคำที่ใช้เขียน
2. กระชับ (Compact) เลือกใช้คำที่สั้น กระชับและเข้าใจง่าย
3. มีประโยชน์ (Useful) เขียนสิ่งผู้ใช้อ่านแล้วได้โยชน์

ในปัจจุบันการเขียนเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้บริการไม่ได้มีแค่บนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันเท่านั้น ใน Chatbot และระบบสั่งการด้วยเสียงก็มีการออกแบบบทสนทนาเช่นเดียวกัน  

ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าหน้าที่ของ UX Writer คือการออกแบบคำให้ผู้ใช้รู้สึกได้รับประสบการณ์ที่ดี หรือการอธิบายเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายนั่นเอง

ถอดความจาก: Design You Don’t See Podcast โดยคุณเก่ง สิทธิพงศ์ ศิริมาศเกษม

บทความที่เราแนะนำ

Related Articles

สี่แยกที่ไม่มีไฟจราจร ดีกว่าแยกที่มีไฟจราจร … จริงหรือไม่?

เคยสงสัยไหมว่า บางสี่แยกที่ไม่มีตำรวจ หรือไม่มีไฟจราจร รถจะวิ่งเร็วขึ้น? คุณสงสัยไม่ผิดครับ เพราะในต่างประเทศมีการออกแบบสี่แยกบนถนนใหม่ โดยเป้าหมายของการออกแบบก็เพื่อลดอุบัติเหตุ เหมาะสมสำหรับยานพาหนะทุกประเภท และแน่นอนคือรถติดน้อยลง และวิธีที่พวกเขาทำคือการนำเอาไฟจราจรออก…

Design You Don't See | Podcast

วิธีลับไอเดียให้สร้างสรรค์อยู่เสมอ

ปัจจุบันไม่ว่าจะอาชีพใด หน่วยงานใด การมีความคิดสร้างสรรค์สามารถต่อยอดและถือเป็นสิ่งจำเป็นในการทำงานในอนาคต แต่ความคิดสร้างสรรค์จะเกิดขึ้นได้อย่างไร หรือเราจะมีวิธีอย่างไรเพื่อให้ความคิดของเราคมอยู่เสมอ วันนี้ขอเสนอ 4 การฝึกฝนที่ทำได้ไม่ยาก ลองทำวิธีเหล่านี้ดู 1….

Morning Call | Podcast