Trending News

Subscribe Now

จับจ่ายพุ่ง จัดส่งเพิ่ม สรุปสถิติ E-Commerce ไทยปี 2020 และแนวโน้มปี 2021

หลังจากผู้ใช้งานได้สัมผัสประสบการณ์ที่สร้างความรู้สึกสะดวกง่ายดายจนเริ่มติดใจ และไว้วางใจที่จะใช้บริการ ทำให้ตลาดค้าปลีกออนไลน์ในไทยเติบโตขึ้นกว่าเดิมในปี 2019 จาก 163,300 ล้านบาท เพิ่มเป็น 220,000 ล้านบาท…

Article | Digital marketing