Trending News

Subscribe Now

เมื่อการสงสัยในตัวเองอาจเป็นสัญญาณว่าคุณกำลังประสบความสำเร็จ

คุณคิดว่า “คุณประสบความสำเร็จแล้วหรือยัง” ความสำเร็จอาจจะไม่สามารถวัดได้เหมือนกับอากาศ คนที่บอกว่าเราสำเร็จได้ดีที่สุด คือ “ตัวเราเอง”

Article | Business | Living

การเรียนรู้ที่จะตั้งเป้าหมาย อาจยกระดับชีวิตของคนเราไปได้ตลอดกาล – 4 สิ่งสำคัญ ที่จะช่วยให้เราตั้งเป้าหมายแล้วทำได้จริง

เพราะในการตั้งเป้าหมายนั้นมีพลังที่จะพาเราก้าวไปสู่อนาคต และการออกแบบเป้าหมายด้วยความสามารถของเราเองให้ออกมาในเวอร์ชันที่ดีที่สุด

Article | Living