Forrest Gump เป็นเรื่องราวของผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งชาวรัฐอลาบามา สหรัฐอเมริกา มีไอคิวเพียง 75 เท่านั้น สมมติว่าถ้าให้ความฉลาดทางสติปัญญามีผลต่อการประสบความสำเร็จในชีวิตของคนหนึ่ง น่าสนใจว่า ฟอร์เรสต์…