จากงาน Creative Talk x Startup Thailand 2019 ที่ผ่านมา ใน session…