Trending News

Subscribe Now

พิชิต Customer Journey ด้วยหลัก Customer Aspiration

พิชิต Customer Journey ด้วยหลัก Customer Aspiration

Article | Business | Digital Marketing

ในสภาพแวดล้อมที่ธุรกิจแข่งขันกันสูง การส่งมอบการเดินทางของลูกค้า (Customer Journey) ได้กลายเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความแตกต่างให้แบรนด์ที่ประสบความสำเร็จ

เพื่อทำความเข้าใจรากฐานสำคัญของการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ในงาน Best of Adobe Summit Thailand Edition คุณชาแชงก์ ชาร์มา (Shashank Sharma) Director, Head of Digital Experience, Southeast Asia ของ Adobe ได้ออกมาแชร์ถึง 3 หลักการพิชิต Customer Journey ด้วยการสร้างความปรารถนาให้ลูกค้า (Customer Aspiration)

จัดการปัญหาการถูกทิ้ง (Dealing with Abandonment issues)

หนึ่งในความท้าทายที่ธุรกิจต้องเผชิญคือปัญหาการถูกทิ้ง เพราะในการช้อปปิ้งนั้น หลายครั้งลูกค้ามักจะกดสินค้าไว้ที่รถเข็นแล้วไม่ได้ซื้อ หรือพอทำธุรกรรมไม่ได้ ก็ไม่กลับมาช้อปต่ออีกเลย ดังนั้นแล้วคนทำธุรกิจควรต้องใช้มาตรการเชิงรุกเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านั้น อาทิ การสร้างแรงจูงใจสำหรับการชำระเงินให้เสร็จสิ้น การให้ความช่วยเหลือแบบเรียลไทม์เพื่อแก้ไขปัญหาของลูกค้า เพราะเมื่อแบรนด์จัดการปัญหาการถูกทิ้งได้ จะช่วยสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าดีขึ้นกว่าเดิม

เข้าใจสัญญาณข้อมูล (Understanding Data Signals)

ในโลกปัจจุบัน เมื่อลูกค้าทำธุรกรรมอะไร ก็มักจะทิ้งร่องรอยธุรกรรมเอาไว้เสมอ อาทิ ประวัติการเข้าชม รูปแบบการซื้อหรือกระทั่งข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งถ้าเรานำข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์ดี ๆ ก็จะรู้ถึงความชอบ และพฤติกรรมของลูกค้าได้ โดยการใช้ Data Signals นั้น จะช่วยส่งมอบ Customer Journey ที่ดี ให้กับลูกค้าได้ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ บริการ หรือโปรโมชันที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย

ปลดล็อกสิ่งใหม่ ๆ (Unlocking New Data Resources)

เพื่อปรับปรุง Customer Journey ให้ดีขึ้น ธุรกิจจำเป็นต้องมีคลังข้อมูลใหม่มาใช้ประโยชน์ รวมถึงเรียนรู้วิธีการใช้เทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็น AI, Machine Learning หรือกระทั่งการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า ด้วยผลวิเคราะห์ Data ที่ได้มา ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เราสามารถคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า และส่งมอบ Customer Journey ให้ดีขึ้นได้


การส่งมอบ Customer Journey เป็นสิ่งจำเป็นเชิงกลยุทธ์สำหรับธุรกิจที่ต้องการเติบโตในตลาดที่มีการแข่งขันสูงในปัจจุบัน และด้วยหลักการสร้างความปรารถนาให้ลูกค้า จะช่วยให้แบรนด์สามารถจัดการปัญหาการถูกทิ้ง, เข้าใจสัญญาณข้อมูล รวมไปถึงปลดล็อกสิ่งใหม่ ๆ ให้กับธุรกิจได้ ซึ่งการสร้าง Customer Aspiration จะทำให้ธุรกิจมากมาย สามารถสร้าง Customer Journey ที่ดี ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนให้กับลูกค้าได้ 

Related Articles

เล็กแต่ยิ่งใหญ่ กับเกาะที่ใช้พลังงานสะอาด 100%

ความตื่นตัวของการลดโลกร้อนนั้นเป็นกระแสที่หลายคนให้ความสนใจมาก ในช่วงนี้ เนื่องจากสัญญาณที่ทำให้เรารับรู้ได้ว่าโลกนั้นเริ่มไม่ไหวแล้ว ผ่านภัยธรรมชาติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบ่อยจนผิดปรกติ (แถมยังรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ อีกด้วย) ดังนั้นเราจึงนำเรื่องดี ๆ ของเกาะเล็ก…

Article | Technology

เทสสำเร็จ! Hyperloop ระบบขนส่งมวลชน ตัวเลือกใหม่ของนักเดินทางแห่งอนาคต

Hyperloop คือ นวัตกรรมระบบขนส่งมวลชนนวัตกรรมใหม่ที่ใช้พลังงานแม่เหล็กในการขับเคลื่อน จึงไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ ช่วยลดโลกร้อน ภายในอุโมงค์ส่งกระสวยออกแบบพิเศษให้มีสภาวะความกดอากาศต่ำ สามารถทำความเร็วสูง 160 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ช่วยย่นระยะเวลาให้นักเดินทางข้ามรัฐไปยังเมืองใหญ่ได้ไวขึ้น…

Article | Technology

เข้าใจโลกใบนี้ และความเป็นมนุษย์ให้ดียิ่งขึ้นผ่านการอ่าน Fiction

มีคนจำนวนไม่น้อยที่คิดว่าตัวหนังสือที่บอกเล่าความจริง หรือให้ความรู้ แบบ nonfiction จะให้ประโยชน์กับเราได้มากกว่า fiction

Article | Living