Content Marketing สามารถสร้างรายได้ในแต่ละปีให้กับแบรนด์สูงถึง 42 พันล้านดอลล่าร์ และตัวเลขนี้ก็ดูจะไม่หยุดเพียงเท่านี้อีกด้วย