ดังนั้นหากคุณเองเป็นชาว Millennial Manager เราจะหยิบคุณลักษณะเฉพาะที่ชาว Millennial มี มาปรับให้เหมาะกับการเป็น Manager ขององค์กรได้อย่างไร