เราจะสร้างพลังแห่งการเรียนรู้ไม่ให้มีวันหมดได้ยังไงบ้าง? จากหนังสือ Creative Schools โดย Ken Robinson และ Lou Aronica