Trending News

Subscribe Now

สร้าง Learning Power ไม่ให้มีวันหมดอายุ

สร้าง Learning Power ไม่ให้มีวันหมดอายุ

Article | Living

เราจะสร้างพลังแห่งการเรียนรู้ไม่ให้มีวันหมดได้ยังไงบ้าง? 

จากหนังสือ Creative Schools โดย Ken Robinson และ Lou Aronica ได้ระบุไว้ว่า การสอนไม่ควรจะทำให้ทุกอย่างเป็น mass production หรือผลิตรูปแบบการสอนออกมาโดยมีลักษณะเหมือนๆ กันราวกับมาจากโรงงานเดียวกัน เพราะจริงๆ แล้ว การสอนควรเป็นแบบ mass customization มากกว่า 

ซึ่งครูผู้สอนมีหน้าที่สร้างแรงบันดาลใจ สร้างความมั่นใจ และปลูกฝังความคิดความอ่าน รวมถึงทัศนคติเพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนที่รักการเรียนรู้จริงๆ ไม่ว่าจะในหรือนอกห้องเรียน 

แต่แม้ปัจจัยที่ทำให้ผู้เรียนอยากจะเรียนนั้นมีทั้งหมด 140 ปัจจัย แต่ในฐานะผู้เรียนแล้ว เรามักคาดหวังต่อตัวเองมากกว่าจะคาดหวังในตัวครูผู้สอน และเราก็มักจะคาดหวังว่าหากเรียนรู้แล้วเราจะสามารถเอาไปจัดการกับปัญหาของตัวเองได้ ดังนั้นสำหรับผู้สอนแล้ว การค้นหาว่าผู้เรียนนั้นมีจุดแข็งอะไรที่สามารถผลักดันขึ้นไปอีกได้บ้างจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก 


เราจะสร้าง ‘Learning Power’ อย่างต่อเนื่องได้อย่างไร?

อาจลองยกตัวอย่าง การเรียนแบบสร้าง Learning Power ผ่านการเรียนศิลปะ เช่นในการเรียนศิลปะนั้นสามารถทำได้สองลักษณะ คือ 1. ให้ผู้เรียนได้สร้งสรรค์ผลงานของตัวเอง และ 2. ให้ผู้เรียนได้ดูงานของคนอื่น

วิธีนี้ ผู้เรียนกลุ่มแรกจะได้พัฒนาทักษะของตัวเอง และในระหว่างนั้นครูผู้สอนก็จะมีโอกาสได้คอยสังเกตการพร้อมกับขัดเกลาทักษะของผู้เรียนให้ดีขึ้น ส่วนผู้เรียนอีกกลุ่มที่ได้ดูงานของคนอื่นก็จะได้เพิ่มทักษะการคิดวิเคราะห์ และได้ลองวิพากษ์วิจารณ์ ซึ่งวิธีนี้ถึอเป็นการพัฒนา Critical Thinking ที่ดี และการได้ลองอยู่ในฝั่งของผู้ที่ได้รับชมผลงานว่ามีความคิดความรู้สึกอย่างไรต่อผลงานนั้นๆ ก็เป็นองค์ประกอบสำคัญในการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองเช่นกัน 


ลองสร้าง Learning Power ด้วย ‘4 E’ 

1. Engage

‘จูงใจให้ผู้เรียนอยากจะเรียน’ และเป็นต้นแบบที่ทำให้เขาอยากเป็น หรืออยากทำตาม เช่น ถ้าอยากให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นหรือมีความขยัน ผู้สอนก็ควรจะทำให้ดูและ และปฏิบัติตัวเป็นตัวอย่างที่ดี มีความมุ่งมั่นและขยันให้ผู้เรียนเห็น 

2. Enable 

‘ดึงศักยภาพผู้เรียนออกมา’ ผ่านการช่วยให้ผู้เรียนได้ลงมือทำบางสิ่งบางอย่าง ที่ตัวเขาเองก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองนั้นทำได้หรือทำไม่ได้ หรือเขาอาจทำจะได้ดีมากก็ได้

3. Expect

‘สร้างความหวังเชิงบวก’ โดยปกติแล้วผู้เรียนทุกคนมักจะมีความคาดหวังต่อตัวเองและผู้อื่น สิ่งที่ผู้สอนต้องทำ จึงเป็นการหาวิธีที่จะทำให้ผู้เรียนมีพลังใจในการเดินก้าวต่อไปข้างหน้า รวมถึงทำให้ผู้เรียนสามารถช่วยพัฒนาคนรอบข้างได้ด้วย

4. Empower

‘ติดปีกให้ผู้เรียน’ ผู้สอนควรเป็นเหมือนพี่เลี้ยงและคนที่จะคอยขจัดอุปสรรค ให้ผู้เรียนได้เติบโต และพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นอย่างเฉิดฉาย และคอยผลักดันและสร้างพลังให้ผู้เรียนได้ก้าวไปข้างหน้าอย่างแข็งแกร่ง 


แม้ในการเรียนรู้ผู้เรียนจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด แต่ผู้สอนก็เป็นเหมือนกับหางเสือที่จะช่วยนำทาง และชี้แนะทิศทางรวมถึงขยายกรอบการเรียนรู้ของผู้เรียนให้กว้างและมีประสิทธิภาพได้มากยิ่งขึ้น


เนื้อหาจากรายการพอดแคสต์ The ORGANICE 207 – สร้าง Learning Power ให้ต่อเนื่องทำได้อย่างไร โดย คุณโจ้ ฉวีวรรณ คงโชคสมัย


เรื่อง:  ป่าน – อดามาส
Content Creator ผู้ชอบงานเขียนมากกว่าทุกสิ่ง และชอบตั้งคำถามเกี่ยวกับชีวิตที่หาคำตอบไม่ค่อยเจอ

Related Articles

6 วิธีกำจัดอารมณ์เบื่อ เพื่อค้นพบความหมายที่หายไป

ช่วงนี้เพื่อนๆ คงจะอยู่บ้านกันจนเฉา ก็ใครจะไปคิดล่ะว่า ‘ความเบื่อ’ จะกลายเป็นความท้าทายของผู้คนทั่วโลกในช่วงโรคระบาดแบบนี้ CREATIVE TALK ค้นคว้าพบว่า เมื่อเราติดแหง็กอยู่แต่บ้าน ต้องตกอยู่ในจังหวะหนืดหนาดเนิบช้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้…

Article | Living

ชีวิต Work From Home ดีขึ้นได้ด้วยการจัดท่าทาง เข้าใจสรีระและใส่ใจโต๊ะ-เก้าอี้ทำงาน

เผลออีกทีท้องฟ้าที่เคยสว่าง แดดเปรี้ยงก็มืดลงและถ้าหากเราลองนับชั่วโมงการทำงานดู จาก 8-10 ชั่วโมง หลายคนส่วนใหญ่ใช้เวลาไปถึง 1 ใน 3 ของวัน…

Article | Living

Presented by Katalyst: ออกจาก Comfort Zone เริ่มต้นธุรกิจแบบลดความเสี่ยงด้วย MVP

หากคุณกำลังมี ‘ไอเดีย’ ที่กำลังจะทำอะไรบางอย่างเพื่อต่อยอดเป็นธุรกิจ MVP (Minimum Viable Product) ช่วยลดความเสี่ยงในการล้มเหลว และเพิ่มความมั่นใจว่าโปรดักของเราจะขายได้จริง

Article | Business