Bifacial Solar คือ เทคโนโลยีการพัฒนาแผงโซล่าเซลล์ให้เป็นการใช้โมดูลสองหน้าที่จะทำให้การรับแสงต่างๆ ดีขึ้นมากกว่าแผงโซลาร์เซลล์แบบเดิม