Trending News

Subscribe Now

CTC2019: Innovation in Music Art & Recreation

CTC2019: Innovation in Music Art & Recreation

Video

เทรนด์หนึ่งที่กำลังมาถึงและทุกคนจำเป็นต้องรู้คือ เทรนด์ของคำว่า “MAR TECH” ซึ่งย่อมาจากคำว่า Music, Art & Recreation แล้วอะไรคือ MAR TECH? และ MAR TECH จะเกี่ยวข้องอะไรกับชีวิตประจำวัน หรือ ธุรกิจของเรา? พบกับคุณจารุวรรณ สุวรรณศาสน์ จาก TCEB, คุณศรุต วานิชพันธุ์ จาก Garena และคุณเกียรติยศ พานิชปรีชา จาก Bitstudio ที่จะมาแชร์ความรู้ และให้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Innovation ใหม่ของคำว่า MAR TECH

Related Articles

CTC2019: International Marketing Trends

คุณฉกาจ ชลายุทธ (Molek) Co-Founder & Visionary at Chaos Theory เป็นบุคคลที่นิยมเดินทางรอบโลกเพื่อเข้าร่วมงานสัมมนาด้านการตลาดระดับโลก…

Video

CTC 2019: Harnessing Artificial Intelligence AI for Creative Content

เมื่อมองดูธุรกิจที่ใช้การออกแบบและความคิดสร้างสรรค์เป็นตัวสำคัญในการผลักดันให้ธุรกิจเติบโตแล้ว ทำไมบางบริษัทประสบความสำเร็จ และบางบริษัทไม่สามารถอยู่รอดได้.. “Personalization” เป็นตัวสำคัญที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการสร้างสรรค์งาน “ครีเอทีฟคอนเทนต์” ปัจจุบัน AI และ Machine…

Video

CTC2019 : The World of eSports by Garena

E-Sport คือหัวข้อร้อนแรงมาตลอด 2-3ปีที่ผ่านมา เราก้าวข้ามผ่านประเด็นที่ว่า E-Sport แท้จริงแล้วเป็นข้ออ้างของเด็กติดเกมหรือเป็นกีฬาจริง ๆ กันแน่มาแล้ว และวันนี้ E-Sport…

Video