Trending News

Subscribe Now

CTC2019: Visualizing Concept Art for Games and Collectibles

CTC2019: Visualizing Concept Art for Games and Collectibles

Uncategorized

การบรรยายแบบที่ไม่เหมือนใครในงานนี้ การบรรยายและสาธิตวิธีการทำเกมของ Digital Artist ซึ่งจะมีการสอนการจัดแสงและการใช้สีในการวาดรูปใบหน้าคน โดย Studio HIVE และเนื่องจาก Session นี้ สนับสนุนโดย Wacom ทางผู้สนับสนุนจึงมีของ Premium มาร่วมสนุกแจกคนฟังใน Session นี้ด้วย! ใครเป็นสาย Game สาย Art หรือเป็นคนใช้ Wacom เป็นประจำ ห้ามพลาด!!

Related Articles

หรือเรากำลังเผชิญกับ New Normal ที่ไม่มีอยู่จริง หลังโควิด-19

หรือเรากำลังเผชิญกับ New Normal ที่ไม่มีอยู่จริง…. เชื่อว่าถึงวันนี้ทุกคนรู้จักและเข้าใจถึงพิษสงโควิด19 แล้ว ความร้ายกาจของมันมีผลกระทบกับทุกคนไม่ว่าจะทางด้านสภาพจิตใจชีวิตความเป็นอยู่ทั้งการทำงาน ความความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน และด้านเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบครั้งนี้อย่างทั่วโลก และด้วยความเปลี่ยนแปลงต่างๆ…

Article | Living | Uncategorized