จัดระเบียบความคิดเพื่อสร้าง Presentation ที่ทรงพลังเปลี่ยนการนำเสนอธรรมดาให้เป็นการโน้มน้าวใจคน Presentation Canvas คือจุดเริ่มต้นของการทำ Presentation เพื่อการขายและโน้มน้าวใจคนฟัง โดย Presentation…