มีโอกาสได้ไปบรรยายให้ KING POWER CLICK ซึ่งเป็นบริษัทด้าน Digital ของ KING POWER ภายใต้หัวข้อ…