เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2562 ที่ผ่านมา สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) จัดแถลงเปิดตัวงาน STARTUP THAILAND…