ในปัจจุบันเริ่มมี AI (Artificial intelligence) เข้ามาเป็นตัวช่วยในการพัฒนาให้ Chatbot สามารถตอบโต้กับคนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด