ผลสำรวจปี 2020 ของ PwC ชี้ว่า ในปัจจุบัน ผู้บริโภคมากกว่า 1 ใน 3…