Trending News

Subscribe Now

CTC2019 : Stock Photo Trends for Buyers and Contributors

CTC2019 : Stock Photo Trends for Buyers and Contributors

Video

จริงหรือไม่ที่เขาบอกว่าหมดยุคของการใช้ Stock photo แล้ว? และการเปิดโอกาสให้ “ใครก็ได้” สามารถถ่ายรูปจาก “กล้องอะไรก็ได้” เพื่อส่งเข้าไปขายนั้นคือกลยุทธ์อะไร

Session นี้ Number 24 ตัวแทน Shutterstock ในประเทศไทย จะมาอธิบายเทรนด์การใช้รูปภาพ stock photo และเทคนิคการส่งรูปไปขายบนระบบของ Shutterstock เพื่อให้คุณได้เข้าใจและลงลึกถึงการซื้อและขายรูปภาพ

Related Articles

CTC2019: The Business Trends – Let’s Talk About Apple, Google, Microsoft, Tesla and of Course China

คุณอิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์ Co-Founder จาก Blognone และ Brand Inside เป็นผู้ที่อยู่ในวงการเทคโนโลยีมานานหลายสิบปี แน่นอนว่าเขาเป็นผู้ที่มองเห็นธุรกิจเทคโนโลยีในภาพรวมตั้งแต่อดีต…

Video

CTC2019: Marketing Automation

“การทำการตลาดอัตโนมัติ” หรือ Marketing Automation คืออะไร? เชื่อว่าประโยคนี้จะกลายเป็นสิ่งที่ “คุณต้องรู้” สำหรับปี 2019 อย่างแน่นอน…

Video

CTC2019: How to Love The Job You Hate

เมื่อคุณเกตุวดี Marumura นักเขียน ผลงานล่าสุด “ริเน็น สร้างธุรกิจ 100 ปี ด้วยหลักการคิดแบบญี่ปุ่น” และ…

Video