Trending News

Subscribe Now

CTC2019: How to Love The Job You Hate

CTC2019: How to Love The Job You Hate

Video

เมื่อคุณเกตุวดี Marumura นักเขียน ผลงานล่าสุด “ริเน็น สร้างธุรกิจ 100 ปี ด้วยหลักการคิดแบบญี่ปุ่น” และ คุณท้อฟฟี่ แบรดชอว์ นักเขียน ผลงานล่าสุด “I hate my job” สองคนที่เปลี่ยนความคิดผู้ประกอบการและพนักงานเงินเดือนให้เข้าใจในการทำงานที่ “ลึกซึ้ง” มากกว่าเดิม เปลี่ยนความคิดของการทำงานร่วมกับเพื่อน และการมองเห็นแง่มุมของธุรกิจที่ไม่เหมือนเดิม มาพบกัน

Session นี้เราจะมาคุยกันถึงวิธีการทำงาน ทั้งในมุมของผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการ และในมุมของพนักงานประจำ ว่าทำอย่างไร เราถึงจะเข้าถึงการทำงานให้ได้มากกว่านี้ เข้าใจการทำงานให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ที่สำคัญคือทำอย่างไรจึงจะสนุกกับการทำงานและแน่นอน สิ่งเหล่านี้จะส่งผลต่อยอดไปถึงธุรกิจที่ดีขึ้น เติบโตขึ้นและรายได้ที่ตามมามากขึ้น

Related Articles

CTC2019: Body Hack

ปี 2018 หนึ่งในเทรนด์ที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีคือ เทรนด์ด้านสุขภาพ และมีคนจำนวนไม่น้อยเลยที่นอกจากจะรักษาสุขภาพจากการรับประทานแล้ว พวกเขายังมีวิธี “hack” ร่างกาย หรือหาทางลัดเพื่อปรับปรุงร่างกายให้ได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว เช่น…

Video

CTC2019: User Experience for Experienced Users

การสร้างประสบการณ์ที่ดีกับผู้ใช้งานคือสิ่งที่นักออกแบบทุกคนจำเป็นต้องคิดไว้อยู่ในจิตใต้สำนึกตลอดเวลา แต่สิ่งที่ยากกว่าการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้งานคือการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้งานที่คุ้นเคยกับสิ่งเดิม ๆ มาก่อนแล้ว ให้รู้สึกดีขึ้นได้อย่างไร และนั่นคือความท้าทายของนักออกแบบในยุคคือ แอพพลิเคชั่นมือถือ เว็บไซต์ ไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับผู้ใช้งานอีกต่อไป Session…

Video