Trending News

Subscribe Now

CTC2019: How Brand Should Work with Community and Let Community Work for Brand by Jeban and Pantip

CTC2019: How Brand Should Work with Community and Let Community Work for Brand by Jeban and Pantip

Video

Community คือหนึ่งในหัวใจของการสร้างแบรนด์ เชื่อว่าถ้าแบรนด์ใดมีชุมชนที่เหนียวแน่น ชุมชนจะกลายเป็นฐานที่แข็งแรงที่จะช่วยต่อยอดให้แบรนด์สามารถคงอยู่ได้อย่างต่อเนื่องยาวนาน แต่การสร้าง community นั้นจะทำได้อย่างไร และสำคัญไปกว่านั้น การที่จะดูแล community ให้อยู่กับเราไปนาน ๆ จะทำได้อย่างไร

Session นี้ เราได้คุณจีราภัสร์ อริยบุรุษ Founder Jeban.com และ คุณอภิศิลป์ ตรุงกานนท์ ผู้บริหาร pantip.com มาช่วยไขปริศนาและแนะนำแนวทางให้เราได้นำไปใช้ได้จริง

Related Articles

CTC2019: Body Hack

ปี 2018 หนึ่งในเทรนด์ที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีคือ เทรนด์ด้านสุขภาพ และมีคนจำนวนไม่น้อยเลยที่นอกจากจะรักษาสุขภาพจากการรับประทานแล้ว พวกเขายังมีวิธี “hack” ร่างกาย หรือหาทางลัดเพื่อปรับปรุงร่างกายให้ได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว เช่น…

Video

CTC2019: How Creative Work Peacefully Together with Client

หนึ่งในเคล็ดลับของการจะได้มาซึ่งงานดี มีครีเอทีฟ ไม่ใช่แค่การมีไอเดียที่ดี แต่เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างครีเอทีฟกับลูกค้า ที่ต้องมีความเข้าใจที่ตรงกัน มีเป้าหมายเดียวกัน ใน Session นี้ คุณพัชรา…

Video