** ถอดบทสัมภาษณ์จาก FounderCast Podcast ตอน คุยกับ คุณยอด CEO & Co-Founder,…