เรียกได้ว่ามีการตื่นตัวและลงมือทำจริงแล้ว สำหรับ Mc Donald’s ทุกสาขาในอังกฤษและไอร์แลนด์ ประกาศเริ่มใช้หลอดกระดาษที่มีคุณสมบัติย่อยสลายได้ง่ายแทนพลาสติกในเดือนกันยายนนี้ เพื่อช่วยลดปัญหาขยะในท้องทะเล

นอกจากนี้ร้านอาหารต่าง ๆ ทั่ว UK ก็พร้อมใจกันเปลี่ยนมาร่วมใช้หลอดกระดาษด้วยเช่นกัน ถือเป็นอีกหนึ่งไอเดียการเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกที่น่าสนใจเริ่มได้จากตัวเรา

Cr. theguardian