Shorts คือฟีเจอร์ใหม่จาก Youtube สำหรับลงวิดีโอที่มีความยาวน้อยกว่า 1 นาที โดยอัลกอริทึ่มในการเลือกรันคลิปให้เราก็มาจากความสนใจในการดูคลิปวิดีโอ กับช่องที่เรา Subscribe รูปแบบการใช้งานคือ ใช้แค่นิ้วเลื่อน (Swipe) ขึ้นหรือลงเพื่อเล่นคลิปอื่นต่อไปเรื่อยๆ