ในช่วงเวลาที่หลายคนเริ่มหมดแรงและหมดไฟที่จะไปต่อกับงาน รู้สึกเหนื่อยทั้งก่อนเริ่มและหลังเลิกงาน ชีวิตแบตหมดเหมือนไม่เคยได้ชาร์จมาสิบปี