Google Data มีการสำรวจการใช้งาน YouTube ในช่วงที่ผ่านมา ที่หลายคนกักตัวอยู่บ้าน รายงานข้อมูลเดือนมิถุนายน 2563 พบว่า เวลาในการชม…