จบไปแล้วสำหรับงาน Sansiri and BCPG Present Creative Talk Conference 2019: 2019…