Trending News

Subscribe Now

จี – จีระวุฒิ เขียวมณี กับการทำหนังสือเพื่อตอบคุณค่าการมีชีวิตของคนอ่าน

The Key Message คุณ จี – จีระวุฒิ เขียวมณี บรรณาธิการบริหาร แห่ง ‘Biblio’ สำนักพิมพ์ที่อวลไปด้วยหนังสือที่โอบกอดความอ่อนไหวในระหว่างการมีชีวิต

Article | Living

‘เกตุวดี Marumura’ กับสิ่งที่ได้ค้นพบจากการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วยหัวใจ

Creative Talk ขอชวนมาเรียนรู้คำตอบของคำถามเหล่านี้ไปด้วยกัน ผ่านบทสัมภาษณ์ของ ‘ดร.กฤตินี พงศ์ธนเลิศ’ หรือ ‘เกตุวดี Marumura’ ที่หลายคนหลงรักทั้งจากการสอนและตัวหนังสือของเธอที่ล้วนขับเคลื่อนมันด้วยหัวใจ

Article | Living