The Archer หรือ ปราชญ์แห่งธนู ผลงานของ Paulo Coelho (เปาโล คูเอลญู) เจ้าของหนังสือคลาสสิกอย่าง ‘ขุมทรัพย์สุดปลายฝัน’ หรือ The Alchemist