Trending News

Subscribe Now

หนึ่งบริษัทหลายธุรกิจ จะเติบโตอย่างไรให้มั่นคง

การบริหารธุรกิจเดียวก็ว่ายากแล้ว บริหารหลายธุรกิจไปพร้อมกันยากยิ่งกว่า ต้องให้ความสำคัญกับเรื่องไหนก่อน หรือโฟกัสจุดไหนบ้าง

Article | Business

3 วิธีสร้างทีมให้มีความยืดหยุ่นท่ามกลางวิกฤติ

“ผู้จัดการจะจัดการการมีส่วนร่วมในทีมและความเป็นอยู่ของคนในทีมได้อย่างไร เมื่อพวกเขาเองกลับกำลังรู้สึกหมดแรง”

Article | Business