SurfSkate กลายเป็นกิจกรรมที่ฮอตสุด ๆ ของใครหลายคนในตอนนี้ไปแล้ว  โดยกระแสเริ่มต้นมาตั้งแต่ในช่วงปลายปีที่ผ่านมา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ทำให้ฟิตเนสและสถานที่ให้บริการออกกำลังกายปิดกันหมด ทำให้คนต้องหากิจกรรมอะไรใหม่ๆ มาตอบสนองความต้องการ…