บทเรียนที่ Steve Jobs ได้เรียนรู้ ตกตะกอนและพร้อมจะถ่ายทอด ซึ่งถือว่าเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์จากคนที่ผ่านร้อนหนาวและความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในระดับเปลี่ยนโลก