ครั้งหนึ่งการเป็น Specialist อาจเป็นทุกสิ่งทุกอย่าง และบรรดา Generalist หรือที่หลายคนอาจเรียกว่า ‘เป็ด’ นั้น พากันถูกมองข้าม