Trending News

Subscribe Now

เมื่อไวรัสเปลี่ยนความสัมพันธ์ของมนุษย์กับโซเชียลมีเดียไปตลอดกาล วันที่ไวรัสระบาดคอนเทนต์ที่ดู ‘จริง’ น่าดึงดูดกว่าคอนเทนต์ที่สวยเนี้ยบ?

เมื่อหลายปีก่อน เราอาจเคยชินกับการโพสต์เรื่องราวในชีวิตประจำวันที่ดูสดใสมีความสุขผ่านโซเชียลมีเดีย แต่แล้วอยู่ ๆ สิ่งเหล่านี้ดูจะกลายเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยเหมาะสมนักกับสถานการณ์ปัจจุบัน

Article | Living