Trending News

Subscribe Now

Share Rate คืออะไร แล้วทำไมนักการตลาดต้องรู้?

การแชร์ (Share) เป็นปฏิสัมพันธ์กับโพสที่นักการตลาดทุกคนต้องการ เพราะด้วยมูลค่าที่สูงกว่า Engagement อื่นอย่าง Reaction (Like/Love/Haha/Wow/Angry) และการแสดงความคิดเห็น (Comment) สาเหตุสำคัญเพราะการที่คนจะแชร์โพสออกไปได้นั้น…

Article | Digital Marketing

7 Checklist เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ Social Media Strategy

เพื่อให้ใช้งาน social media ได้คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับธุรกิจ เราจำเป็นต้องมี social media strategy ที่ดีครับ หัวใจหลักของการทำงานให้มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้…

Article | Digital Marketing

ตั้ง KPI การทำ Social Media Marketing ด้วย Audience Experience 4 แกน

สำหรับนักการตลาดที่ทำ social media marketing มาพอสมควรแล้ว คงจะพอทราบนะครับว่าปัจจุบันการวัด performance โดยดูแค่ engagement หรือจำนวนคนกด reaction / comment / share หรือ retweet ในแต่ละโพสต์นั้น ไม่เพียงพออีกต่อไปแล้วครับ หรือแม้กระทั่งการวัดเรื่องของ awareness เพียงอย่างเดียวก็อาจจะไม่พอสำหรับบาง campaign…

Article | Digital Marketing