ช่วง Work From Home คุณคือสายไหน ??? สายหน้าสด ปิดกล้องเสมอสายเต็มยศท่อนบน ขาสั้นท่อนล่างสายจัดเต็มทั้งชุด เหลือแค่รองเท้าที่ยังไม่ได้ใส่