8 Trick เล็กๆ ที่ CREATIVE TALK อยากแนะนำไว้สำหรับใครก็ตามที่อยากพัฒนาความสัมพันธ์กับเพื่อนในที่ทำงาน ให้กลายเป็นเพื่อน ‘ในชีวิตจริง’