Trending News

Subscribe Now

5 องค์ประกอบของ Well-being at Work ที่องค์กรต้องรู้ก่อนจะเสียคนเก่งไป

หัวใจสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจปรับตัว ผ่าวิกฤตไปได้ นั่นก็ คือ พนักงานที่มีคุณภาพ การจะสร้างพนักงานที่มีคุณภาพ อาจจะทำได้หลายวิธี แต่การที่จะรักษาให้พนักงานที่มีคุณภาพ อยู่สร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับองค์กรต่อไป พนักงานต้องรู้สึกว่าองค์กรได้ดูแลพวกเขาด้วย

Article | Business | Living

4 เรื่องด้านมืดของ Empathy ที่เรานึกไม่ถึงและควรระวัง

หนึ่งในศัพท์ทางจิตวิทยาที่กำลังถูกใช้อย่างกว้างขวางในปัจจุบัน คือ คำว่า “Empathy” หรือ การเอาใจเขามาใส่ใจเราและรู้สึกร่วมไปกับอีกฝ่าย ไม่ว่าคุณจะอยู่ในวงการไหน คุณก็จะได้ยินคำว่า Empathy ควบคู่กับการจัดการเรื่องคนเสมอ เพราะทุกคนต่างก็อยากได้รับความเข้าใจโดยไม่ตัดสินใดๆ แต่ใครจะรู้บ้างว่า การมี Empathy ที่ผิดที่ผิดทาง อาจส่งผลกระทบที่เสียหายได้

Article | Living

เรื่องไม่ง่ายที่ผู้หญิงมักเจอในการทำงาน (พร้อมวิธีแก้ไข)

หากพูดถึงคำว่า “ผู้นำ” ภาพแวบแรกที่คุณเห็นในจินตนาการนั้น เป็นผู้ชาย หรือ ผู้หญิงก่อนกัน จากสถิติที่ผ่านมาพบว่าสังคมไทยโดยเฉพาะในเรื่องของการทำงาน เรายังคงให้ความสำคัญกับผู้ชายมากกว่าผู้หญิง ถึงแม้ว่าผู้หญิงจะเริ่มมีบทบาทในตำแหน่งที่ใหญ่โตมากกมายในหลายๆ องค์กร แต่ก็ต้องยอมรับกันว่า ภาพลักษณ์ ของคำว่า “ผู้นำ” ของใครหลายๆ คนก็ยังคงเป็นภาพผู้ชายอยู่ดี

Article | Living

เปลี่ยนอนาคตด้วยการเรียบเรียงเรื่องเล่าของตัวเองใหม่

มีหลายคนที่เจ็บปวดทรมานอยู่กับกับความเชื่อหรือความเข้าใจผิดๆ ว่าตัวเราล้มเหลว และไม่สามารถจะฉุดตัวเองให้ลุกขึ้นมาเหมือนเดิมได้

Article | Living