*บทความมีกล่าวถึงเนื้อหาสำคัญของซีรีส์ ปลาใหญ่กินปลาเล็ก (สำนวน) ผู้ที่มีอำนาจมากกว่ากดขี่ข่มเหง หรือเอาเปรียบผู้อ่อนแอ หรือผู้ที่มีอำนาจน้อยกว่า              หลังจากที่ชมตอน 14 ของ…