ความโดดเดี่ยวเปลี่ยวเหงานั้นมีความเชื่อมโยงกับความเสี่ยงโรคหัวใจ, ภาวะซึมเศร้า, ความวิตกกังวล และภาวะสมองเสื่อม