Creative Talk ขอชวนมาเรียนรู้คำตอบของคำถามเหล่านี้ไปด้วยกัน ผ่านบทสัมภาษณ์ของ ‘ดร.กฤตินี พงศ์ธนเลิศ’ หรือ ‘เกตุวดี Marumura’ ที่หลายคนหลงรักทั้งจากการสอนและตัวหนังสือของเธอที่ล้วนขับเคลื่อนมันด้วยหัวใจ